Žastinis raumuo – musculus brachialis – Kineziterapija24

Aprašymas

  • Žastinis raumuo uždengia alkūnės sąnario priekį ir žasto apatinę dalį.

Vieta

250px-Brachialis

 

 

Funkcija

  • Per alkūnės sąnarį lenkia dilbį prie žasto.
  • Esant fiksuotam dilbiui sutvirtina alkūnės sąnarį

Prisitvirtinimas

Pradžia

  • Žastikaulio priekinio paviršiaus tolimoji pusė – pars distalis faciei anterioris humeri

Pabaiga

  • Alkūnkaulio šiurkštuma – tuberositas ulnae

Inervacija

  • C5-C7 raumeninis odos nervas – nervus musculocutaneous

Kraujotaka

  • Viršutinė ir apatinė alkūnės šalutinės arterijos – arteriae collaterales ulnares superior et inferior
  • Žastinės arterijos raumeninės šakos – rami musculares arteriae brachialis
  • Grįžtančioji stipininė arterija – arteria recurrens radialis