Trigalvis žasto raumuo – musculus triceps brachii – Kineziterapija24

Aprašymas

Trigalvis žasto raumuo yra užpakalinėje žasto dalyje. Jis sudarytas iš trijų galvų.

 • Šoninė galva – caput laterale
 • Ilgoji galva – caput longum
 • Vidinė galva – caput mediale

Vieta

 

 

triceps_brachii

Funkcija

 • Tiesia alkūnės sąnarį.
 • Ilgoji galva padeda tiesti ir pritraukti pakeltą žastą.
 • Ilgoji galva sutvirtina alkūnės sąnarį ir apatinę peties sąnario dalį (kybant ant skersinio).

 Prisitvirtinimas

Pradžia

Šoninė galva

 • Žastikaulio užpakalinis paviršius – facies posterior humeri – virš stipininio nervo vagos – sulcus nervi radialis

Ilgoji galva

 • Mentės posąnarinis gumburėlis – tuberculum infraglenoidale scapulae

Vidinė galva

 • Žastikaulio užpakalinis paviršius – facies posterior humeri – žemiau stipininio nervo vagos – sulcus nervi radialis

Pabaiga

 • Alkūnė – olecranon

Inervacija

 • C6-C8 stipininis nervas – nervus radialis

Kraujotaka

 • Priekinė apsukinė žasto arterija – arteria circumflexa humeri anterior
 • Užpakalinė apsukinė žasto arterija – arteria circumflexa humeri posterior
 • Gilioji žasto arterija – arteria profunda brachii
 • Viršutinė ir apatinė alkūnės šalutinės arterijos – arteriae collaterales ulnares superior et inferior