Snapinis žasto raumuo – musculus coracobrachialis – Kineziterapija24

Aprašymas

  • Snapinis žasto raumuo yra viršutinėje vidinėje žasto dalyje.

Vieta

Coracobrachialis

 

 Funkcija

  • Lenkia žastą pirmyn ir pritraukia arčiau krūtinės ląstos, šiek tiek sukdamas jį į vidų.
  • Sutvirtina žastikaulį peties sąnaryje.

Prisitvirtinimas

Pradžia

  • Mentės snapinė atauga – processus coracoideus scapulae

Pabaiga

  • Žastikaulio vidinio krašto vidurys – margo medialis humeri

Inervacija

  • Petinio rezginio C5-C7 raumeninis odos nervas – nervus musculocutaneous

Kraujotaka

  • Priekinė apsukinė žasto arterija – arteria circumflexa humeri anterior
  • Užpakalinė apsukinė žasto arterija – arteria circumflexa humeri posterior