Dvigalvis žasto raumuo – musculus biceps brachii – Kineziterapija24

Aprašymas

Dvigalvis žasto raumuo yra priekinėje žasto dalyje esantis verpstės formos raumuo. Sudarytas iš dviejų galvų.

 • Ilgoji galva – caput longum
 • Trumpoji galva – caput breve

Abi galvos prie dilbio sueina į vieną sausgyslę.

Vieta

 

 

 

Arm_muscles_front_deep

Funkcija

 • Jei alkūnė bent šiek tiek sulenkta suka dilbį į išorę (atgręžia).
 • Padeda žastiniam raumeniui lenkti alkūnę.
 • Kai dilbis fiksuotas, pritraukia žastą prie dilbio (prisitraukiant prie skersinio, kopiant virve).
 • Jei žastas pasuktas į išorę, padeda atitraukti peties sąnarį.
 • Nežymiai prisideda lenkiant peties sąnarį (t.y. lenkiant žastą pirmyn).
 • Sustiprina alkūnės sąnarį (kybant ant skersinio, laikant rankoje svorį).
 • Ilgoji galva sustiprina peties sąnarį (kybant ant skersinio, laikant rankoje svorį).
 • Trumpoji galva prisideda horizontaliai pritraukiant peties sąnarį.

Prisitvirtinimas

Pradžia

Ilgoji galva

 • Mentės viršsąnarinis gumburėlis – tuberculum supraglenoidale scapulae

Trumpoji galva

 • Mentės snapinė atauga – processus coracoideus scapulae

Pabaiga

 • Stipinkaulio šiurkštuma – tuberositas radii
 • Dilbio fascija – fascia antebrachii

Inervacija

 • C5-C8 raumeninis odos nervas – nervus musculocutaneous

Kraujotaka

 • Žastinė arterija – arteria brachialis
 • Pažastinė arterija – arteria axillaris