Mažasis krūtinės raumuo – musculus pectoralis minor – Kineziterapija24

Aprašymas

 • Mažasis krūtinės raumuo yra plonas, trikampis raumuo viršutinėje krūtinės dalyje, uždengtas didžiojo krūtinės raumens.

Vieta

atsisiųsti

 

 

Funkcija

 • Kai pečių lankas fiksuotas, kelia šonkaulius aukštyn ir išplečia krūtinės ląstą, padėdamas forsuotai įkvėpti.
 • Kai pečių lankas fiksuotas, kelia krūtinę aukštyn (kybant ant skersinio, lygiagrečių).
 • Kai šonkauliai fiksuoti, traukia mentę už snapinės ataugos įstrižai pirmyn ir žemyn, taip atkeldamas mentės apatinį kampą nuo krūtinės ląstos atgal ir aukštyn.
 • Pritraukia mentę prie krūtinės ląstos, ją sutvirtina.

 Prisitvirtinimas

Pradžia

 • II-V šonkauliai – costae II-V

Pabaiga

 • Mentės snapinė atauga – processus coracoideus scapulae

Inervacija

 • C8-T1 vidinis ir šoninis krūtinės nervai – nervi pectorales medialis et lateralis

Kraujotaka

 • Petinės krūtinės arterijos krūtininės šakos – rami pectorales arteriae thoracoacromialis
 • Aukštutinė krūtinės arterija – arteria thoracica suprema
 • Mažasis krūtinės raumuo – musculus pectoralis minor