Didysis užpakalinis tiesusis galvos raumuo – musculus rectus capitis posterior major – Kineziterapija24

Aprašymas

  • Mažasis tiesusis užpakalinis galvos raumuo – – jungia kaklo atlanto slankstelį su pakauškauliu.
  • Didysis tiesusis užpakalinis galvos raumuo – musculus rectus capitis posterior major – jungia kaklo ašinį slankstelį su pakauškauliu.

Vieta

Rectus_capitis_posterior_minor

 

 

Funkcija

  • Abu raumenys, susitraukdami abipus, atlošia galvą.
  • Dėl įstrižos skaidulų krypties didysis tiesusis užpakalinis raumuo, susitraukdamas vienoje pusėje, suka galvą kartu su kaklo atlanto slanksteliu apie ašies dantį į savo pusę.

 Prisitvirtinimas

Pradžia

Didysis užpakalinis tiesusis galvos raumuo

  • Ašies keterinė atauga – processus spinalis axis

Mažasis užpakalinis tiesusis galvos raumuo

  • Atlanto užpakalinis gumburėlis – tuberculum posterius atlantis

Pabaiga

  • Pakauškaulio žvyno apatinė sprando linija – linea nuchalis inferior squami occipitalis

Inervacija

  • Pirmojo kaklinio nervo C1 užpakalinė šaka – nervus suboccipitalis

Kraujotaka

  • Pakaušinė arterija – arteria occipitalis
  • Gilioji kaklo arterija – arteria cervicalis profunda