Apatinis įstrižinis galvos raumuo – musculus obliquus capitis inferior – Kineziterapija24

Aprašymas

 • Viršutinis įstrižinis galvos raumuo – musculus obliquus capitis superior – jungia atlantą su pakauškauliu.
 • Apatinis įstrižinis galvos raumuo – musculus obliquus capitis inferior, stambesnysis iš abiejų įstrižinių galvos raumenų, jungia kaklo ašies ir atlanto slankstelius.

Vieta

Viršutinis ir apatinis įstrižiniai galvos raumenys – musculi obliqii capitis superior et inferior

Funkcija

 • Viršutiniai įstrižiniai galvos raumenys, susitraukdami vienoje pusėje, lenkia galvą į savo pusę, o susitraukdami abipus – atlošia galvą.
 • Apatiniai įstrižiniai galvos raumenys suka kaklo atlanto slankstelį apie ašies dantį, o su juo ir visą galvą

 Prisitvirtinimas

Pradžia

Viršutinis įstrižinis galvos raumuo

 • Atlanto skersinė atauga – processus transversus atlantis

Apatinis įstrižinis galvos raumuo

 • Ašies keterinė atauga – processus spinalis axis

Pabaiga

Viršutinis įstrižinis galvos raumuo

 • Pakauškaulio žvynas – squama occipitalis – tarp viršutinės ir apatinės sprando linijų –lineae nuchales superior et inferior

Apatinis įstrižinis galvos raumuo

 • Atlanto skersinė atauga – processus transversus atlantis

Inervacija

 • Pirmojo kaklinio nervo C1 užpakalinė šaka – nervus suboccipitalis

Kraujotaka

 • Pakaušinė arterija – arteria occipitalis
 • Gilioji kaklo arterija – arteria cervicalis profunda