Dubens lankas – Kineziterapija24

Priekiniai

Užpakaliniai

Tarpvietės

Gilieji

  • Išeinamosios angos keliamasis raumuo – musculus levator ani
  • Stuburgalio raumuo – musculus coccygeus
  • Išeinamosios angos išorinis sutraukiamasis raumuo – musculus sphincter ani externus

Viduriniai

  • Gilusis tarpvietės skersinis raumuo – musculus transversus perinei profundus
  • Šlaplės sutraukiamasis raumuo – musculus sphincter urethrae

Paviršiniai

  • Stormeninis akytkūnio raumuo – musculus bulbosponginosus
  • Sėdimasis akytkūnio raumuo – musculus ischiocavernosus
  • Paviršinis tarpvietės skersinis raumuo – musculus transversus perinei superficialis