Skiauterinis raumuo – musculus pectineus – Kineziterapija24

Aprašymas

 • Skiauterinis raumuo yra plokščias kvadratinis raumuo, esantis priekinėje viršutinėje ir vidinėje šlaunies pusėje.

Vieta

Muscules Pectineus

 

 

Funkcija

 • Skiauterinis raumuo pritraukia atitrauktą šlaunį.
 • Padeda išoriniams sukamiesiems raumenims sukti šlaunį į išorę.
 • Padeda lenkti šlaunį prie dubens ir vėliau, tęsiant judesį, padeda tiesti į priekį blauzdą.
 • Kai šlaunis fiksuota, susitraukdamas statiškai sutvirtina klubo sąnarį, padeda išlaikyti kūną stačią arba, susitraukdamas dinamiškai, lenkia dubenį prie šlaunies per klubo sąnarį.

 Prisitvirtinimas

Pradžia

 • Gaktikaulio viršutinė šaka – ramus superior ossis pubis

Pabaiga

 • Šlaunikaulis žemiau mažojo gūbrio – trochanter minor femoris
 • Skiauterinė linija – linea pectinea

Inervacija

 • Užtvarinio nervo priekinė šaka – ramus anterior nervi obturatorii
 • L2-L4 šlauninis nervas – nervus femoralis

Kraujotaka

 • Vidinė apsukinė šlaunies arterija – arteria circumflexa femoris medialis