Ilgasis tiesiamasis pirštų raumuo – musculus extensor digitorum longus – Kineziterapija24

Aprašymas

  • Ilgasis tiesiamasis pirštų raumuo yra plunksninis raumuo šoninėje priekinėje blauzdos pusėje. Jo sausgyslė eina kartu trečiojo šeivinio raumens sausgysle ir pasidalija į 4 sausgysles, einančias nugariniu pėdos paviršiumi iki vidurinių ir galinių pirštakaulių.

Vieta

Extensor digitorus longum

 

 

Funkcija

  • Tiesia pėdos pirštakaulius, o tęsdamas judesį lenkia pėdą per čiurnos sąnarį (dorzifleksija).
  • Esant fiksuotai pėdai padeda išlaikyti blauzdą stačią, sustiprina čiurną.

 Prisitvirtinimas

Pradžia

  • Blauzdikaulio šoninis krumplys – condylus lateralis tibiae
  • Tarpkaulinė plėvė – membrana interossea
  • Priekinis šeivikaulio paviršius – facies anterior fibulae

Pabaiga

  • Kojos II-V pirštų viduriniai ir tolimieji pirštakauliai – phalanges mediae et distales digitorum II-V

Inervacija

  • L5-S1 gilusis šeivinis nervas – nervus peroneus profundus

Kraujotaka

  • Priekinė blauzdos arterija – arteria tibialis anterior