Ilgasis šeivinis raumuo – musculus peroneus longus – Kineziterapija24

Aprašymas

 • Ilgasis šeivinis raumuo – musculus peroneus longus – yra viršutinėje šoninėje blauzdos dalyje.
 • Trumpasis šeivinis raumuo – musculus peroneus brevis – guli po ilguoju šeiviniu raumeniu, yra už jį trumpesnis ir mažesnis.

Vieta

peroneus_muscles1

 

 

 

Funkcija

 • Šeiviniai raumenys tiesia pėdą per čiurnos sąnarį (plantarfleksija).
 • Kai pėda fiksuota, sutvirtina čiurnos sąnarį, laiko blauzdą statmeną virš pėdos, smarkiai dirba stovint ant vienos kojos, ypač ilgasis šeivinis raumuo.
 • Keldami išorinį pėdos kraštą verčia pėdą į išorę (eversija). Čia ypač dirba ilgasis šeivinis raumuo.
 • Palaiko pėdos skliautą išlenktą.

 Prisitvirtinimas

Pradžia

Ilgasis šeivinis raumuo

 • Šeivikaulio galva – caput fibulae
 • Šeivikaulio šoninis paviršius – facies lateralis fubulae – viršutiniame trečdalyje

Trumpasis šeivinis raumuo

 • Šeivikaulio šoninis paviršius – facies lateralis fibulae

Pabaiga

Ilgasis šeivinis raumuo

 • Kojos nykščio padikaulio pamatas – basis ossis metatarsi I
 • Vidinis pleištukas – os coneiforme mediale

Trumpasis šeivinis raumuo

 • Kojos mažylio padikaulio pamato šiurkštuma – tuberositas ossis metatarsi V

Inervacija

 • L5-S2 paviršinis šeivinis nervas – nervus peroneus superficialis

Kraujotaka

 • Šeivinė arterija – arteria peronea