Žastinis stipinkaulio raumuo – musculus brachioradialis

Riešo ir plaštakos tiesiamieji bei atgręžiamieji raumenys išsidėstę dilbio užpakalyje dviem sluoksniais: paviršiniame ir giliajame sluoksniuose.Žastinis stipinkaulio raumuo yra paviršiniame sluoksnyje.

 • Žastinis stipinkaulio raumuo lenkia alkūnės sąnarį, jeigu lenkimą pradeda dvigalvis žasto ir žastinis raumenys.
 •  
 • Sukdamas riešą grąžina jį į pradinę (neutralią) padėtį: atsuktą į išorę riešą suka į vidų (nugręžia), o nusuktą į vidų – suka į išorę (atgręžia).
 •  
 • Jis stipriausias tuomet, kai riešas yra neutralioje padėtyje.
 •  
 • Dėl savo mechaninės padėties stipriai dirba tik kai alkūnė bent šiek tiek sulenkta.
 •  
 • Daugiausiai naudojamas, kai reikia staigaus judesio arba jei reikia įveikti didelį pasipriešinimą.

Pradžia

 • Žastikaulio šoninis kraštas – margo lateralis humeri – virš žastikaulio šoninio antkrumplio – epicondylus lateralis humeri

Pabaiga

 • Stipinkaulio ylinė atauga – processus styloideus radii

 • C5-C6 stipininis nervas – nervus radialis

 • Šalutinės arterijos – arteriae collaterales
 • Grįžtančioji stipininė arterija – arteria recurrens radialis