Ilgasis atitraukiamasis rankos nykščio raumuo – musculus abductor pollicis longus

Riešo ir plaštakos tiesiamieji bei atgręžiamieji raumenys išsidėstę dilbio užpakalyje dviem sluoksniais: paviršiniame ir giliajame sluoksniuose. Ilgasis atitraukiamasis rankos nykščio raumuo yra giliajame sluoksnyje.

  • Ilgasis atitraukiamasis rankos nykščio raumuo atitraukia nykščio delnakaulį į šoną nuo delno.
  •  
  • Toliau tęsdamas judesį padeda atitraukti ir lenkti riešą.

Pradžia

  • Užpakalinis alkūnkaulio paviršius – facies posterior ulnae
  • Vidurinis stipinkaulio trečdalis – pars media corporis radii
  • Tarpkaulinė plėvė – membrana interossea

Pabaiga

  • Rankos nykščio delnakaulio pamatas – basis ossis metacarpi pollicis

  • C6-C8 stipininis nervas – nervus radialis

  • Priekinė tarpkaulinė arterija – arteria interossea anterior
  • Užpakalinė tarpkaulinė arterija – arteria interossea posterior