Peties sąnarys

PETIES SĄNARIO KOMPLEKSAS
4 sąnariai:
Krūtinkaulinis raktikaulio sąnarys (KR), Petinis raktikaulio sąnarys (PR):

Judesiai vyksta visose trijose plokštumose: aukštyn/žemyn, pirmyn/atgal rotacija. Juda didele amplitude – sudaro sąlygas judėti mentei.


Peties sąnarys.
3 laisvės laipsniai:
M-L – lenkimas-tiesimas
A-P – atitraukimas-pritraukimas
Vertikali – vidinė-išorinė rotacija

Peties sąnaryje iš pradžių vyksta riedėjimas, po to slydimas.Žastikaulio galva rieda į priešingą pusę nei kūno segmentas (ranka). Kai žastas lenkiamas arba atitraukiamas, žastikaulio galva slysta žemyn. Kai žastas tiesiamas arba pritraukiamas, žastikaulio galva slysta aukštyn. Atliekant žasto vidinę rotaciją žastikaulio galva slysta atgal,
atliekant išorinę rotaciją – primyn.

Pagrindiniai raumenys:
1. Deltinis
a) Priekinė – atlieka žasto atitraukimą, lenkimą, vidinę rotaciją, horizontalų pritraukimą.
b) Vidurinė – atlieka žasto atitraukimą
c) Užpakalinė – atlieka žasto atitraukimą, tiesimą, hiperekstenziją, išorinę rotaciją, horizontalų atitraukimą.

2. Didysis krūtinės Pectoralis major – pritraukimą, vidinę rotaciją, horizontalų pritraukimą

3. Nugaros platusis Latissimus dorsi – tiesimą, pritraukimą, vidinę rotaciją, hiperekstenziją.

4. Didysis apvalusis Teres major – tiesimą, pritraukimą, vidinę rotaciją.

5. Viršdyglinis Supraspinatus – atitraukimą.

6. Podyglins Infraspinatus – išorinę rotaciją, horizontalų atitraukimą.

7. Mažasis apvalusis Teres minor – išorinę rotaciją, horizontalų atitraukimą.

8. Pomentinis Subscapularis – vidinę rotaciją

9. Dvigalvis žasto, trigalvis žasto (ilgoji galva)– tik pagalbiniai raumenys. Rotatorių manžetės raumenys (subscapularis, supraspinatus, infraspinatus, teres minor) rotuoja žastikaulio galvą atliekant žasto atitraukimą tam, kad judesį būtų galima atlikti pilna amplitude ir kad žastikaulio galva neišslystų, saugo sąnarį nuo subluksacijos (laikant rankoj svorius), atlieka žasto slydimą žemyn sąnarinėje duobėje.

Sugnybimo/suspaudimo sindromas – suspaudžiami minštieji audiniai (viršdyglinis ir dvigalvio žasto r., dalis sąnarinės kapsulės, popetinė burza (bursa subacromialis) tarp mentės petinės ataugos ir žastikaulio gumburo.

Mentės-krūtinės ląstos sąnarys.
Mentės judesiai:
A –aukštyn/žemyn; B –pritraukimas/atitraukimas; C – rotacija aukštyn/žemyn

Mentės pasvirimas atgal – atliekant hipertiesimą

Peties sąnarys Mentės-krūtinės ląstos sąnarys

Mentės – žasto ritmas (atliekant lenkimą ar atitraukimą):
1. iki 30º juda tik žastikaulis
2. nuo 30º juda ritmu 2:1 (2 laipsniai lenkimo/atitraukimo, 1 laipsnis ment÷s rotacijos) Mentės judesiai sutrinka esant silpniems ar pažeistiems raumenims.


Pagrindiniai mentės raumenys:
1. Trapecinis:
a) viršutinė – atlieka mentės pakėlimą, rotaciją aukštyn, padeda atlikti mentės pritraukimą (retraction).
b) Vidurinė – atlieka mentės pritraukimą, padeda atlikti mentės rotaciją žemyn.
c) Apatinė – atlieka mentės nuleidimą, rotaciją aukštyn, padeda atlikti mentės pritraukimą.
d) Visos trys dalys sinergistiškai veikia pritraukiant mentes.
e) Viršutinė ir apatinė dalys yra antagonistai (pakėlimas/nuleidimas), ir agonistai atliekant mentės rotaciją aukštyn
2. Mentės keliamasis (Levator scapula) – atlieka mentės pakėlimą, rotaciją žemyn, padeda atlikti mentės pritraukimą.
3. Rombinis (didysis, mažasis) – atlieka mentės pakėlimą, rotaciją žemyn, pritraukimą
4. Priekinis dantytasis (Serratus anterior) – atlieka mentės atitraukimą, rotaciją aukštyn, kita fukcija – išlaikyti mentę prie krūtinės ląstos (kad ,,neatšoktų“).
5. Krūtinės mažasis (Pectoralis minor) – atlieka mentės nuleidimą, atitraukimas, rotaciją žemyn, mentės pasvirimą atgal (,,atšoka“)