Podyglinis raumuo – musculus infraspinatus

  • Podyglinėje duobėje esantis masyvus raumuo. Virš jo yra trapecinis ir deltinis raumenys.

  • Suka žastą į išorę.
  •  
  • Dalyvauja pritraukiant ir tiesiant žastą.
  •  
  • Viena iš svarbiausių funkcijų: iš užpakalio sutvirtina peties sąnarį.

Pradžia

  • Mentės podyglinė duobė – fossa infraspinata scapulae

Pabaiga

  • Žastikaulio didžiojo gumburėlio vidurys – tuberculum maius humeri

Petinio rezginio C5-C6 viršmentinis nervas – nervus suprascapularis

  • Viršmentinė arterija – arteria suprascapularis
  • Apsukinė mentės arterija – arteria circumflexa scapulae