Tarpketeriniai raumenys – musculi interspinales

Tarpketeriniai raumenys yra trumpi raumenų pluošteliai, poromis jungiantys stuburo slankstelių keteras. Eina nuo juosmens iki kaklo ašinio slankstelio.

 • Susitraukdami suartina stuburo slankstelių keteras ir tiesia stuburą.
 •  

Pradžia

 • Kiekvieno slankstelio keterinė atauga – processus spinosus

Pabaiga

 • Keterinė atauga – processus spinosus – vienu slanksteliu aukščiau

 • Kaklinių, krūtininių ir juosmeninių nugarinių nervų užpakalinės šakos – rami dorsales nervorum spinalium
 •  

 • Gilioji kaklo arterija – arteria cervicalis profunda
 • Tarpšonkaulinės arterijos – arteriae intercostales
 • Pašonkaulinės arterijos – arteriae subcostales
 • Juosmeninės arterijos – arteriae lumbales
 •