Sukamieji raumenys – musculi rotatores

Sukamieji raumenys yra po dauginiu raumeniu. Skiriamos trys šio raumens dalys:

 • kaklo sukamieji raumenys – musculi rotatores cervicis
 • krūtinės sukamieji raumenys – musculi rotatores thoracis
 • juosmens sukamieji raumenys – musculi rotatores lumborum

 • Pagrindinė funkcija – stuburo slankstelių tarpusavio padėties ir judesių propriocepcija.
 •  
 • Susitraukdami vienoje pusėje padeda sukti stuburą į priešingą pusę.
 •  
 • Susitraukdami abipus padeda tiesti stuburą.

Pradžia

 • Kiekvieno slankstelio skersinės ataugos – processus transversi vertebrarum

Pabaiga

 • Keterinė slankstelio atauga – processus spinosus – vienu slanksteliu aukščiau

 • Kaklinių, krūtininių ir juosmeninių nugarinių nervų užpakalinės šakos – rami dorsales nervorum spinalium

 • Gilioji kaklo arterija – arteria cervicalis profunda
 • Tarpšonkaulinės arterijos – arteriae intercostales
 • Pašonkaulinės arterijos – arteriae subcostales
 • Juosmeninės arterijos – arteriae lumbales
 •