Keliamasis mentės raumuo – musculus levator scapulae

Keliamasis mentės raumuo yra užpakalinėje šoninėje kaklo pusėje. Jį uždengia trapecinis ir sukamasis galvos raumenys.

Kai fiksuota galva, kelia vidinį mentės kampą.

 

Kai fiksuotas pečių lankas, veikdamas abipus tiesia kaklą, o veikdamas vienoje pusėje lenkia ir suka kaklą į savo pusę.

Pradžia

  • Keturių viršutinių kaklo slankstelių skersinės ataugos – processus transversi vertebrarum cervicalium C1-C4

Pabaiga

  • Mentės viršutinis kampas – angulus superior scapulae
  • Mentės vidinis kraštas – margo medialis scapulae

Nugarinis mentės nervas – nervus dorsalis scapulae

C3–C4 kaklinio rezginio šakos – rami plexus cervicalis

Apsukinė mentės arterija – arteria circumflexa scapulae