Mažasis krūtinės raumuo – musculus pectoralis minor

Mažasis krūtinės raumuo yra plonas, trikampis raumuo viršutinėje krūtinės dalyje, uždengtas didžiojo krūtinės raumens.

  • Kai pečių lankas fiksuotas, kelia šonkaulius aukštyn ir išplečia krūtinės ląstą, padėdamas forsuotai įkvėpti.
  •  
  • Kai pečių lankas fiksuotas, kelia krūtinę aukštyn (kybant ant skersinio, lygiagrečių).
  •  
  • Kai šonkauliai fiksuoti, traukia mentę už snapinės ataugos įstrižai pirmyn ir žemyn, taip atkeldamas mentės apatinį kampą nuo krūtinės ląstos atgal ir aukštyn.
  •  
  • Pritraukia mentę prie krūtinės ląstos, ją sutvirtina.

Pradžia

  • II-V šonkauliai – costae II-V

Pabaiga

  • Mentės snapinė atauga – processus coracoideus scapulae

  • C8-T1 vidinis ir šoninis krūtinės nervai – nervi pectorales medialis et lateralis

Petinės krūtinės arterijos krūtininės šakos – rami pectorales arteriae thoracoacromialis


Aukštutinė krūtinės arterija – arteria thoracica suprema


Mažasis krūtinės raumuo – musculus pectoralis minor