Didysis užpakalinis tiesusis galvos raumuo – musculus rectus capitis posterior major

 • Mažasis tiesusis užpakalinis galvos raumuo – – jungia kaklo atlanto slankstelį su pakauškauliu.
 • Didysis tiesusis užpakalinis galvos raumuo – musculus rectus capitis posterior major – jungia kaklo ašinį slankstelį su pakauškauliu.

 • Abu raumenys, susitraukdami abipus, atlošia galvą.
 •  
 • Dėl įstrižos skaidulų krypties didysis tiesusis užpakalinis raumuo, susitraukdamas vienoje pusėje, suka galvą kartu su kaklo atlanto slanksteliu apie ašies dantį į savo pusę.

Pradžia

Didysis užpakalinis tiesusis galvos raumuo

 • Ašies keterinė atauga – processus spinalis axis

Mažasis užpakalinis tiesusis galvos raumuo

 • Atlanto užpakalinis gumburėlis – tuberculum posterius atlantis

Pabaiga

 • Pakauškaulio žvyno apatinė sprando linija – linea nuchalis inferior squami occipitalis

 • Pirmojo kaklinio nervo C1 užpakalinė šaka – nervus suboccipitalis

 • Pakaušinė arterija – arteria occipitalis
 • Gilioji kaklo arterija – arteria cervicalis profunda