Vidinis ir išorinis užtvaros raumuo

 • Išorinis užtvaros raumuo – musculus obturator externus – yra plokščias trikampis raumuo, uždengiantis priekinės dubens sienos išorinį paviršių.
 • Vidinis užtvaros raumuo – musculus obturator internus – guli mažajame dubenyje ir klubo sąnario užpakalyje.

 • Išorinis ir vidinis užtvaros raumenys kartu su kriaušiniu, kvadratiniu šlaunies bei viršutiniu ir apatiniu dvyniniais raumenimis yra stiprūs išoriniai sukamieji šlaunies raumenys.
 •  
 • Kai sėdint šlaunis būna sulenkta po dubeniu, šie raumenys tampa atitraukiamaisiais raumenimis, išskyrus išorinį užtvaros raumenį, kuris vis dar suka šlaunį į išorę.

Pradžia

Vidinis užtvaros raumuo

 • Gaktikaulio ir sėdynkaulio šakos – rami ossis pubis et ischii
 • Užtvarinės plėvės vidinis paviršius – facies interior membranae obturatoriae

Išorinis užtvaros raumuo

 • Gaktikaulio ir sėdynkaulio šakos – rami ossis pubis et ischii
 • Užtvarinės plėvės išorinis paviršius – facies exterior membranae obturatoriae

Pabaiga

Vidinis užtvaros raumuo

 • Šlaunikaulio didžiojo gūbrio – trochanter major femoris – vidinė pusė šalia gūbrinės duobės – fossa trochanterica

Išorinis užtvaros raumuo

 • Šlaunikaulio gūbrinė duobė – fossa trochanterica femoris

Vidinis užtvaros raumuo

 • S1-S3 kryžmeninio rezginio raumeninės šakos – rami musculares plexus sacralis

Išorinis užtvaros raumuo

 • L3-L4 užtvarinio nervo užpakalinė šaka – ramus posterior nervi obturatorii

Vidinis užtvaros raumuo

 • Užtvarinė arterija – arteria obturatoria
 • Šoninė kryžmens arterija – arteria sacralis lateralis
 • Apatinė sėdmens arterija – arteria glutea inferior

Išorinis užtvaros raumuo

 • Užtvarinė arterija – arteria obturatoria
 • Vidinė apsukinė šlaunies arterija – arteria circumflexa femoris medialis