Mažasis juosmens raumuo – musculus psoas minor

Mažasis juosmens raumuo – tai ilgas siauras raumuo, esantis prieš didįjį juosmens raumenį. Apie 50-60% žmonių jo iš vis neturi.

  • Padeda didžiajam juosmens raumeniui lenkti liemenį.

Pradžia

  • T12 krūtinės slankstelio kūnas – corpus vertebrae thoracis T12
  • L1 juosmens slankstelio kūnas – corpus vertebrae lumbalis L1

Pabaiga

  • Gaktikaulio skiauterinė linija – pecten ossis pubis
  • Klubinė juosmens pakyla – eminentia iliolumbale

  • L2-L4 juosmeninio rezginio raumeninės šakos – rami musculares plexus lumbalis

  • Juosmeninės arterijos – arteriae lumbales
  • Išorinė klubo arterija – arteria iliaca externa
  • Šlauninė arterija – arteria femoralis