Kvadratinis šlaunies raumuo – musculus quadratus femoris

Kvadratinis šlaunies raumuo – musculus quadratus femoris – yra plokščias keturkampis raumuo, esantis tarp apatinio dvyninio ir didžiojo pritraukiamojo šlaunies raumens viršutinio krašto.

  • Kvadratinis šlaunies raumuo kartu su kriaušiniu, išoriniu ir vidiniu užtvaros raumenimis bei viršutiniu ir apatiniu dvyniniais raumenimis yra stiprūs išoriniai sukamieji šlaunies raumenys.
  •  
  • Pritraukia šlaunį.

Pradžia

  • Sėdimasis gumburas – tuber ischiadicum

Pabaiga

  • Šlaunikaulio tarpgūbrinė skiauterė – crista intertrochanterica

  • L4-S1 kryžmeninio rezginio raumeninės šakos – rami musculares plexus sacralis

  • Vidinė apsukinė šlaunies arterija – arteria circumflexa femoris medialis