Čiurnos sąnarys

Pagrindinė čiurnos ir pėdos funkcija yra sugerti smūgius ir generuoti jėgą vaikštant. Čiurnakauliai išsidėstę 2 eilėm.

Sąnariai, jungiantys pėdos kaulus:
1. Blauzdinis pėdos – sudaro blauzdikaulis, šeivikaulis ir šokikaulis. Vienaašis sąnarys (lenkimas/tiesimas).
2. Pašokikaulinis – tarp šokikaulio ir kulnakaulio. Sąnaryje galimas nežymus slydimo judesys.
3. Padinis pirštų – galimas lenkimas/tiesimas, atitraukimas/pritraukimas
4. Tarppirštakauliniai sąn. – lenkimas/tiesimas
5. Skersinis čiurnos – kulnakaulis ir šokikaulis jungiasi su laivakauliu ir kubakauliu. Inverija ir eversija atliekama pašokikauliniame ir skersiniame čiurnos sąnaryje. Inversija – supinacijos, pritraukimo ir plantarinės fleksijos kombinacija. Eversija – pronacijos, atitraukimo ir dorzalinės fleksijos kombinacija.

 

Raiščiai:
1. deltinis – prasideda nuo blauzdikaulio vidinės kulkšnies ir jungiasi prie laivakaulio, kulnakaulio, šokikaulio. Stiprina čiurnos sąnarį iš vidinės pusės, riboja eversiją.
2. Šoninis – prasideda nuo blauzdikaulio šoninės kulkšnies ir jungiasi prie šokikaulio ir kulnakaulio. Stiprina čiurnos sąnarį iš išorinės pusės, riboja  inversiją. Padeda sutvirtinti vidinį išilginį pėdos skliautą. Nestabiliausia čiurna yra pilnoje plantarinėje fleksijoje, ypač atliekant inversiją.

Čiurnoje yra 3 skliautai:
1. Vidinis išilginis – kulnakaulis, šokikaulis, laivakaulis, 3 pleištukai, I,II,III padikauliai. Normaliai skliautas visada yra pakilęs, prilaiko calcaneonavicular pėdos raištis.
2. Išorinis išilginis – kulnakaulis, kubakaulis, IV,V padikauliai. Skliautas nusileidžia atsirėmus, prilaiko ilgasis ir trumpasis pėdos raiščiai.
3. Skersinis – kubakaulis ir 3 pleištakauliai. Pėdos fascija – nuo kulnakaulio iki proksimalinių pirštakaulių. Palaiko pėdos stabilumą ir skliautus remiantis koja. Skliautus taip pat prilaiko ir raumenys.Tibialis posterior (užpakalinis blauzdos), Flexor digitorum longus (ilgasis pirštų lenkiamasis), Flexor hallucis longus (ilgasis kojos nykščio lenkiamasis) prilaiko ir formuoja vidinį išilginį skliautą. Peroneus longus (ilgasis šeivinis) palaiko išorinį išilginį ir skersinį skliautus.