Pritraukiamieji šlaunies raumenys – musculi adductores

Tai trijų raumenų grupė.

 • Didysis pritraukiamasis raumuo – musculus adductor magnus
 • Ilgasis pritraukiamasis raumuo – musculus adductor longus
 • Trumpasis pritraukiamasis raumuo – musculus adductor brevis

Didysis pritraukiamasis raumuo yra storas, platus trikampis raumuo, esantis vidinėje šlaunies pusėje. Ilgasis pritraukiamasis raumuo yra arčiausiai paviršiaus iš visų pritraukiamųjų raumenų. Tai trikampis raumuo, esantis šalia skiauterinio raumens. Trumpasis pritraukiamasis raumuo yra plokščias trikampis raumuo, esantis už ilgojo pritraukiamojo ir skiauterinio raumenų. Daugumos pratimų metu šie raumenys dažniausiai dirba kartu.

 • Pritraukiamieji šlaunų raumenys galingai pritraukia atitrauktą šlaunį (ypač reikalingi jodinėjant).
 •  
 • Padeda išoriniams sukamiesiems raumenims sukti šlaunį į išorę.
 •  
 • Kai šlaunis fiksuota, visi trys šlaunų pritraukiamieji raumenys, susitraukdami statiškai, sutvirtina klubo sąnarį ir dubenį, padeda išlaikyti kūną stačią arba, susitraukdami dinamiškai, lenkia dubenį prie šlaunies per klubo sąnarį.
 •  
 • Trumpasis ir ilgasis pritraukiamieji raumenys padeda lenkti šlaunį prie dubens ir vėliau, tęsiant judesį, padeda tiesti į priekį blauzdą.

Pradžia

Didysis pritraukiamasis raumuo

 • Gaktikaulio apatinė šaka – ramus inferior ossis pubis
 • Sėdimasis gumburas – tuber ischiadicum
 • Sėdynkaulio šaka – ramus ossis ischii

Ilgasis pritraukiamasis raumuo

 • Gaktikaulio kūnas – corpus ossis pubis
 • Gaktikaulio viršutinė šaka – ramus superior ossis pubis

Trumpasis pritraukiamasis raumuo

 • Gaktikaulio apatinė šaka – ramus inferior ossis pubis

Pabaiga

Didysis pritraukiamasis raumuo

 • Šlaunikaulio šiurkščiosios linijos vidinė lūpa – labium mediale lineae asperae
 • Šlaunikaulio vidinis antkrumplis – epicondylus medialis femoris – (pritraukiamasis gumburėlis – tuberculum adductorium)

Ilgasis pritraukiamasis raumuo

 • Šlaunikaulio šiurkščiosios linijos vidinė lūpa – labium mediale linea asperae – viduriniame trečdalyje

Trumpasis pritraukiamasis raumuo

 • Šlaunikaulio šiurkščiosios linijos vidinė lūpa – labium mediale linea asperae – viršutiniame trečdalyje

Didysis pritraukiamasis raumuo

 • L2-L4 užtvarinio nervo užpakalinė šaka – ramus posterior nervi obturatorii
 • L2-L4 blauzdinis nervas – nervus tibialis

Trumpasis ir ilgasis pritraukiamieji raumenys

 • L2-L4 užtvarinio nervo priekinė šaka – ramus anterior nervi obturatorii

Didysis pritraukiamasis raumuo

 • Raumeninės šlauninės arterijos šakos – rami musculares arteriae femoralis
 • Gilioji šlaunies arterija – arteria profunda femoris
 • Vidinė apsukinė šlaunies arterija – arteria circumflexa femoris medialis
 • Vidinė viršutinė kelio arterija – arteria genu superior medialis
 • Perveriančiosios arterijos – arteriae perforantes
 • Pakinklinė arterija – arteria poplitea

Ilgasis pritraukiamasis raumuo

 • Gilioji šlaunies arterija – arteria profunda femoris
 • Vidinė apsukinė šlaunies arterija – arteria circumflexa femoris medialis

Trumpasis pritraukiamasis raumuo

 • Užtvarinė arterija – arteria obturatoria
 • Vidinė apsukinė šlaunies arterija – arteria circumflexa femoris medialis