Dvigalvis šlaunies raumuo – musculus biceps femoris

Dvigalvis šlaunies raumuo yra užpakalinėje ir šoninėje šlaunies dalyse. Sudarytas iš dviejų galvų.

 • Ilgoji galva – caput longum
 • Trumpoji galva – caput breve

Abi galvos apačioje susijungia į vieną ir baigiasi bendra sausgysle.

 • Lenkia blauzdą prie šlaunies.
 •  
 • Kai kelis pusiau sulenktas, suka blauzdą į išorę.
 •  
 • Ilgoji raumens galva prasideda nuo dubens, tad ji dar ir tiesia šlaunį per klubo sąnarį.
 •  
 • Kai kelis fiksuotas, palaiko dubenį virš šlaunies, neleidžia jam palinkti į priekį, o taip pat grąžina palinkusį liemenį atgal į statmeną padėtį.

Pradžia

Ilgoji galva

 • Sėdynkaulio sėdimasis gumburas – tuber ischiadicum

Trumpoji galva

 • Šlaunikaulio šiurkščiosios linijos šoninės lūpos – labium laterale linea asperae – vidurinis trečdalis

Pabaiga

 • Šeivikaulio galva – caput fibulae

Ilgoji galva

 • L4-S3 blauzdinis nervas – nervus tibialis

Trumpoji galva

 • L4-S3 bendrasis šeivinis nervas – nervus peroneus communis

 • Apatinė sėdmens arterija – arteria glutea inferior
 • Vidinė apsukinė šlaunies arterija – arteria circumflexa femoris medialis
 • Pakinklinė arterija – arteria poplitea
 • Perveriančiosios arterijos – arteriae perforantes